2015 EKPSS Tercihleri

[su_note note_color=”#66b9ff”]Bu yazı 2015 EKPSS tercih süresi boyunca güncellenerek tercihler konusunda okuyuculara bilgi verecektir. Bizi Sağ Tarafta linkleri bulunan Sosyal Ağlarda Takip Etmeyi Unutmayın. [/su_note]

ekpss-tercih

 

EKPSS TERCİH

[su_highlight] ► 09 Nisan 2015[/su_highlight]

Bakan Faruk Çelik Açıklama Yaptı

Bakan Faruk Çelik Twitter hesabından kadrolara yerleştirilecek engelli sayısını açıkladı. Toplam 4.682 boş kontenjan açıldı.

[su_highlight] ► 13 Nisan 2015[/su_highlight]

ÖSYM EKPSS Tercih Süreci Duyurusu

2015 EKPSS Tercihleri ile ilgili Resmi Duyuru ÖSYM tarafından yapıldı.

2015 EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması hakkında ki duyuru :

Genel yerine kısa notlar şeklinde paylaşılacaktır.

Tercih kadroları çıkacak olan kılavuzda yer alacaktır.

Tercih Kılavuzu, 16-24 Nisan 2015 tarihleri arasında ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Tercih yapabilmek için 27 Nisan 2014 tarihinde yapılmış olan 2014-EKPSS’ sınavına girmiş ve Kura Usulü Yapılacak Yerleştirmede tercih yapılabilmesi içinde 15-28 Mayıs 2014 tarihlerinde merkeze başvuru yapmış olmanız gereklidir.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır.  Sadece tercih süresi içinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapılan tercihler işleme alınacaktır.

Adayların tercihlerinin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmaları için ekranda “2015-EKPSS/KURA Tercihleriniz başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeleri gerekmektedir.  Adaylar, tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamalıdır.

Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Adaylar ÖSYM şifrelerini saklamalıdırlar ve kimse ile paylaşmamalıdırlar.

Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, EKPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden EKPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru yapabileceklerdir.

Adayların eğitim bilgileri, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) adaya ait kayıt bilgilerinde yer almaktadır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol ederek tercihlerini yapmalıdır.

Adaylar, aynı düzeyde birden fazla ortaöğretim/ön lisans/lisans eğitim bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydını sağlayabileceklerdir. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, aynı anda her iki diplomalarında yazan program/alanlarına (sistemde kayıtlı bilgileri doğrultusunda) yönelik tercih yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) eğitim bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ile Danıştay 12.Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapabilecek durumda olanlardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais.osym.gov.tr) alt öğrenim düzeyine ilişkin eğitim bilgisi yer almayanlar, 16-24 Nisan 2015 tarihleri arasında resmî iş günlerinde ve resmî iş saatlerinde, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden bu bilgilerinin sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Bu bilgilerin sisteme işlenebilmesi için adayların, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ekte yer alan Başvuru Merkezlerine giderken mezuniyet belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Onaylı belge görevlilerce teslim alınacaktır. (Belgenin aslı ve bir fotokopisi adayın yanında bulunmak kaydıyla fotokopi belge, aslı kontrol edilerek başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacaktır.) Adaylar 3,00 TL hizmet ücreti ödeyecektir. Tercih işlemleri için aday tarafından Merkezimize gönderilen mezuniyet/öğrenim durumu belgeleri işleme alınmayacaktır. Sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ekte yer alan Başvuru Merkezleri tarafından yapılacak güncellemeler EKPSS tercih/yerleştirme işlemi için geçerli olacaktır.

Eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olan adaylar tercih bildiriminden önce ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ekte yer alan Başvuru Merkezlerinde eğitim bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak sonra tercihlerini bildireceklerdir. Tercih bildirdikten sonra eğitim bilgi değişikliği yapıldığı takdirde, adayların tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden  tercih güncelleme sayfasına girerek tercihlerini yeniden bildirmeleri zorunludur. Eğitim bilgilerinde yapılmış olan değişiklikler önceki eğitim bilgisine göre yapılan tercihleri geçersiz hale getirebileceği için adaylar tarafından tercihlerin yeniden bildirilmesi işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir.

27 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2014-EKPSS’ye ortaöğretim düzeyinde başvuran adayların, başvurudaki ortaöğretimdeki alan/dal bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) MEB e-okul sistemine uyumlu olabilmesi amacıyla ekte yer alan “Alan/Dal Dönüşüm Tablosu” doğrultusunda yeniden düzenlenerek başvuru ekranına yansıtılmıştır.  Adayların bu bilgileri dikkatlice incelemeleri ve varsa düzeltmeleri tercih süresi içinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde yaptırmaları gerekmektedir. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve ekte yer alan Başvuru Merkezlerinde eğitim bilgisi ile ilgili tüm değişiklikler onaylı resmî belge ile yapılmaktadır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra bu bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu değişikliklerin yapılması amacıyla Merkezimize gönderilen dilekçeler/diploma, mezuniyet vb. öğrenim belgeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. MEB e-okul sisteminden elektronik ortamda ÖSYM sistemine aktarılan bilgilerde değişiklik yapılamaz. Bu bilgiler MEB e-okul sisteminden değiştirildikten sonra ÖSYM kayıtlarına yansıtılır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

EKPSS Ortaöğretim Alan/Dal Dönüşüm Tablosu

[su_document url=”http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/EKPSS/Alan-daldonusumtablosu13042015EKPSS.pdf”]

 

[su_highlight] ► 16 Nisan 2015[/su_highlight]

DPB Tercih Robotunu Yayınladı

Devlet personel başkanlığı EKPSS Tercih sürecinde adaylara seçimde kolaylık sağlamak amacıyla EKPSS Tercih Robotunu yayınlamıştır. Tercih robotu ile tercih seçiminizde engelli adaylara kolaylık sağlayacaktır.

[su_button url=”http://euygulama.dpb.gov.tr/tercihrobotuekpps/” target=”blank” style=”3d” wide=”yes” radius=”0″ icon=”icon: cogs”]EKPSS Tercih Robotu[/su_button]

 

 

[su_highlight] ► 16 Nisan 2015 [/su_highlight]

2015-EKPSS/KURA İle Engelli Memur Yerleştirme İşlemine Ait Tercih Kılavuzu yayınlandı.

Tercih Bilgileri ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
Tercih Sistemine buradan ulaşabilirsiniz.

[su_highlight] ► 05 Mayıs 2015[/su_highlight]

Devlet Personel Başkanlığından önemli açıklama : Açıklamaya göre EKPSS/Kura çekimi 20 Mayıs 2015 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

[su_highlight] ► 20 Mayıs 2015[/su_highlight]

Kura sonuçları listesi saat 14.00 da tam listesi yayınlanacaktır. EKPSS sonuçlarıda yine bu saatte yayınlanmasını bekliyoruz.

Sonuçlar Açıklanmıştır.

[su_button url=”https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=2838″ target=”blank” style=”3d” wide=”yes” radius=”0″]EKPSS Sınav Sonuçları[/su_button]

[su_button url=”https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=2839″ target=”blank” style=”3d” wide=”yes” radius=”0″]Kura Sonuçları[/su_button]

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

[su_document url=”http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/EKPSS/YERLESTIRME/EKPSS_2015_1_SinavlaYerlestirmeSayisalBilgiler20052015.pdf”]

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

[su_document url=”http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/EKPSS/YERLESTIRME/EKPSS_2015_1_SinavlaYerlestirme_MinMaxPuanlar(Lisans)20052015.pdf”]

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (Ön lisans)

[su_document url=”http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/EKPSS/YERLESTIRME/EKPSS_2015_1_SinavlaYerlestirme_MinMaxPuanlar(Onlisans)20052015.pdf”]

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Büyük ve En Küçük Puanlar (Ortaöğretim)

[su_document url=”http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/EKPSS/YERLESTIRME/EKPSS_2015_1_SinavlaYerlestirme_MinMaxPuanlar(Ortaogretim)20052015.pdf”]

EKPSS-2015/1 süreci sona ermiştir.

[su_divider text=”Üste Çık”]

EKPSS süreci ve diğer önemli gelişmeleri takip etmek için Android uygulamamızı indirmeyi unutmayın.