Anayasada Engelliler

Anayasada Engelliler

Anayasada Engellilerin Yeri

Anayasada Engelliler gerek sağlık bakımından gerekse ehliyeti bakımından muhtaç durumda olanlar ile birlikte yasalarda belirtilmiş ve korunması gözetilmiştir.

Anayasamızda engellileri ilgilendiren madde aşağıda ki gibidir:

Madde 10

İlgili maddeyi incelediğimizde 82 anayasasının engelliler ve diğer sağlık ve muhtaçlık durumunda olanları kapsamadığını yani bu statüde kalanlara yer verilmediği görülmektedir. Yapılan yardımlar ve desteklerin anayasal dayanağının oluşabilmesi ve pozitif ayrımcılığın hukuksal dayanağı için 2010 da ilgili maddeye ekleme yapıldığı görülmektedir.

Anayasa gereği tek bir maddede yer verilen engellilerin diğer tüm hakları bu maddeye dayandırılarak kanun ve yönetmelikler ile düzenlenmek zorundadır.

Madde 42

Bu madde de engellilerin eğitim ihtiyaçları için devletin üstlenmesi gereken zorunluluk belirtilmiştir.

Madde 50

 

2 YORUMLAR