Uluslararası Engelli Hakları Bildirgesi

Dış işleri bakanlığının 30 Mart 2007 tarihinde ABD nin New York kentinde imzalanan ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile 14 Temmuz 2009 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME aşağıda yer almaktadır. Bu Sözleşme ile Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeyi imzalayan diğer devletlerin engellilere olan yaklaşımlarını ve izlenmesi gereken yol haritalarının ana çerçevesini oluşturmaktadır. Yani Engellilerin Anayasasıdır diyebiliriz. Hukuki karşılığı olmak ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kanun karşısında sorumluluğa sahip olduğunu belirtmiştir.

Giriş

Giriş - İşbu Sözleşme’ye Taraf Olan Devletler,
Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Tanımlar
Madde 3 - Genel İlkeler
Madde 4 - Genel Yükümlülükler
Madde 5 - Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik
Madde 6 - Engelli Kadınlar
Madde 7 - Engelli Çocuklar
Madde 8 - Bilinçlendirme
Madde 9 - Erişebilirlik
Madde 10 - Yaşama Hakkı
Madde 11 - Risk Durumları ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar
Madde 12 - Yasa Önünde Eşit Tanınma
Madde 13 - Adalete Erişim
Madde 14 - Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği
Madde 15 - İşkence, insanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Maruz Kalmama
Madde 16 - Sömürü, Şiddet veya İstismara Maruz Kalmama
Madde 17 - Kişisel Bütünlüğün Korunması
Madde 18 - Seyahat Özgürlüğü ve Uyrukluk
Spoiler title
Madde 20 - Kişisel Hareketlilik

 

Madde 21 - Düşünce ve İfade Özgürlüğü ile Bilgiye Erişim
Madde 22 - Özel Hayata Saygı
Madde 23 - Hane ve Aile Hayatına Saygı
Madde 24 - Eğitim
Madde 25 - Sağlık
Madde 26 - Habilitasyon ve Rehabilitasyon
Madde 27 - Çalışma ve İstihdam
Madde 28 - Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma
Madde 29 - Siyasal ve Toplumsal Yaşama Katılım
Madde 30 - Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılım
Madde 31 - İstatistikler ve Veri Toplama
Madde 32 - Uluslararası İşbirliği
Madde 33 - Ulusal Uygulama ve Denetim
Madde 34 - Engelli Hakları Komitesi
Madde 35 - Taraf Devletlerce Sunulacak Raporlar
Madde 36 - Raporların Değerlendirilmesi
Madde 37 - Taraf Devletler ve Komite Arasındaki İşbirliği
Madde 38 - Komitenin Diğer Organlarla İlişkisi
Madde 39 - Komitenin Raporu
Madde 40 - Taraf Devletler Konferansı
Madde 41 - Depozitör
Madde 42 - İmzalanma
Madde 43 - Bağlanma İradesi
Madde 44 - Bölgesel Bütünleşme Örgütleri
Madde 45 - Yürürlüğe Girme
Madde 46 - Çekinceler
Madde 47 - Değişiklikler
Madde 48 - Çekilme
Madde 49 - Erişilebilir Format
Madde 50 - Orijinal Metinler