EKPSS Başvuru Kılavuzu 2016 – ÖZET

Bu makale EKPSS 2016 kılavuzunun önemli noktalarını anlatmaktadır. Özel koşullar ve detaylar anlatımda yer almamaktadır. Dikkat edilmesi gereken konularda ilgili sayfa numaraları ile kılavuzun incelenmesi gereklidir.

EKPSS-Basvuru-Sureci

Ön Bilgiler :

ÜCRETLER

 • EKPSS İÇİN BAŞVURU SÜRESİ : 23 ŞUBAT-9 MART 2016 (Ücret ödeme için son gün 10 Mart 2016)
 • SADECE KURAYA KATILACAKLAR İÇİN BAŞVURU SÜRESİ : 3-16 MAYIS 2016 (Ücret ödeme için son gün 17 Mayıs 2016)
 • EKPSS SINAV TARİHİ : 24 NİSAN 2016 Saat : 10.00
 • EKPSS SINAV ÜCRETİ : 30 TL (SINAV ÜCRETİ SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN 110,00 TL’DİR. 30,00 TL ADAY TARAFINDAN 23 ŞUBAT-10 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA YATIRILACAKTIR 80,00 TL İSE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI TARAFINDAN SINAVA GİRECEK HER BİR ADAY İÇİN ÖSYM HESABINA YATIRILACAKTIR.)
 • SADECE KURAYA KATILACAK ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ : 15,00 TL (BU ÜCRET, ADAY TARAFINDAN 3-17 MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA YATIRILACAKTIR.)
 • Başvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL
 • ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yeniden Şifre Edinme Ücreti : 5,00 TL
 • ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Fotoğraf Güncelleme Ücreti : 10,00 TL

(Bu ücretler dışında başka herhangi bir ücret tahsil edilemez)

DİKKAT! : Başvuru süreci içerisinde başvuru için gerekli tüm işlemleri yaptıktan sonra ödeme yapmadığınız takdirde başvurunuz geçerli olmaz!. Aşağıda yer alan başvuru işlemleri bittikten sonra ÖSYM ödeme sayfasından kredi kartınız ile yada kılavuzda son sayfasında belirtilen bankara TC Kimlik numaranız ile ödemeyi yapmanız gereklidir.

BAŞVURU

Başvuru Koşulları

 • EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.
 • EKPSS/Kuraya, %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olanlar
 • Engelli raporu üzerinde çalıştırılamaz ibaresi olmayanlar
 • EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.
 • Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.
 • 18 yaşından küçükler ile 65 yaşından büyükler EKPSS ve Kuraya katılamazlar.

(Özel Eğitim merkezleri, Halk eğitim merkezleri gibi farklı kurumlardan mezun olanlar ile 18 yaşından küçük olanlar kılavuzun 3. sayfasını okumaları gereklidir.)

Başvuru İşlemleri

İnternet Üzerinden Yapılacak İşlemleri :

(Daha Önce EKPSS ve ÖMSS Sınavına girmediyseniz bu bölümü dikkate almayınız bir sonraki adıma geçiniz.)

https://ais.osym.gov.tr/ adresinden oturum açarak :

 • ÖSYM Aday Sisteminde geçerli resmi bulunan (50 aydan kısa süreli onaylanmış resmi olan)
 • Eğitim Bilgileri Güncel olanlar
 • Daha önce EKPSS ve ÖSYM sınavına girmiş olanlar ve bilgileri güncel olanlar

internet üzerinden ödemelerini gerçekleştirerek başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

DİKKAT!
Başvuru işleminin yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav/kura başvuru ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

Başvuru Merkezlerinden Yapılacak İşlemler :

ÖSYM Sistemi üzerinde :

 • Geçerli fotoğrafı bulunmayan (50 Ay ve üzerinde güncel resmi olmayan veya ÖSYM tarafından reddedilmiş olan)
 • eğitim bilgileri bulunmayan veya var olan bilgilerinde değişiklik bulunan,
 • EKPSS/Kura için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya var olan bilgisinde değişiklik bulunan

adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

ADIM 1 :  ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİNİN EDİNİLMESİ

EKPSS’ye ve kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olanlar öncelikle, kendileri için belirtilen tarihlerde, ÖSYM’nin internet adresinde yer alan Aday Başvuru Formunun bir çıktısını edinerek dolduracaklar ve aşağıdaki belgelerle birlikte kendi adres ilinde bulunan (varsa ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak ilgili görevliler ile görüşeceklerdir. (Yurtdışı ve Cezaevinde olanlar kılavuzun 3. 14. ve 15. sayfasını okumaları gereklidir.)

Bu görüşmede öncelikle adayın engelli sağlık kurulu raporundaki tanı esas alınarak, adayın ve görevlinin de görüşleri doğrultusunda adayın engel grubu ve buna bağlı olarak diğer engel durumu bilgileri tespit edilecektir.

Sınava gireceği engel grubu ile diğer engelli bilgileri alanları yazılı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi, her aday için görevli tarafından 2 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır. 2 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacaktır. BU BELGE ZORUNLUDUR.

Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.

GEREKLİ EVRAKLAR

 1. %40 engelli olduğunuza dair engelli sağlık kurulu raporu
 2. EKPSS Aday Başvuru Formu
 3. Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava/kuraya başvurduğu öğrenim düzeyinden EKPSS’nin geçerlik süresi süresi içinde mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
 4. Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
 5. İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri (Detaylar için kılavuzun 5. sayfasını okuyunuz.)
DİKKAT!
Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde engel grubu alanında “Genel engelliler” yazılı adayların raporlarına uygun olarak “Engel Durumu” alanında/alanlarında aşağıdakilerden birinin yazılması gerekmektedir:

Bedensel (Ortopedik) 
Ruhsal ve Duygusal 
Süreğen Hastalık (kronik) 
Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb. olanlar için) 
Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar için) 
Dil ve Konuşma Bozukluğu 
CP hastas

ADIM 2 :  ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNDEN BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI

Adaylar almış oldukları Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi ile birlikte yayınlanmış olan ÖSYM Başvuru Merkezi Bürolarına giderek başvuru işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

GEREKLİ BELGELER

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi,
 • Doldurulmuş EKPSS Aday Başvuru Formu ve Engel Bilgi Formu,
 • ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli eğitim bilgisi bulunmayan adayların öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belgenin onaylı bir örneği ve fotokopisi),
 • Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport

Süresi dolmuş, var olmayan ve geçersiz fotoğrafınız var ise fotoğrafınız ÖSYM Merkezinde çekilecektir. (Fotoğraf ile ilgili sorunlar ve detaylar için kılavuzun 7. sayfasını okuyunuz.)

İşlem sonunda size başvuru belgesi verilecek ve bu belge üzerinde ÖSYM Sistemine girebilmeniz için şifre verilecektir. Bu yüzden belgeyi saklayınız. (Belgeyi kontrol ediniz ve eksik hata var ise görevliye bildiriniz.)

ADAY BAŞVURU FORMU DOLDURMA BİLGİLERİ

Doldurmada sorun yaşayabileceğiniz konular :

 • Eğitim bilgilerinin doldurulmasında sorun yaşıyorsanız ilgili kılavuzun 9. ve 10. sayfasını okuyunuz.
 • Formda yer alan sınav merkezleri alanını doldurmak için 11. sayfayı okuyunuz.
 • Bir kamu kurumunda çalışmanız söz konusu ise 12. sayfayı okuyunuz.

ENGELLİ BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI 

Engelli Bilgi Formunu doldururken sorun yaşayacağınız konular :

Sınavda 4 engel grubu vardır.

 1. Genel engelliler*
 2. Görme engelliler
 3. İşitme engelliler
 4. Zihinsel engelliler**

*Genel Engelliler : Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

**Zihinsel Engelliler : Engelli sağlık kurulu raporunda “ZİHİNSEL, RUHSAL, DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR” alanında, Özür Oranları Cetveli’ne uygun olarak belirlenmiş Zekâ İşlev bozuklukları (Sınırda mental kapasite (IQ: 70-80), Hafif (IQ: 50-69), Orta (IQ: 35-49), Ağır (IQ: 20-34), Çok ağır (IQ: 20’nin altında) vb. zekâ işlev bozukluğu) belirtilmiş adaylar için engel grubu alanında “Zihinsel engelliler” seçeneği işaretlenecektir. Engelli sağlık kurulu raporunda “ZİHİNSEL, RUHSAL, DAVRANIŞSAL BOZUKLUKLAR” alanında yukarıda belirtilen zekâ işlev bozuklukları dışında ruhsal, duygusal bozukluklar belirtilmiş adaylar için engel grubu alanında “Genel engelliler” yazılacak, engel durumu bilgisi alanında ise “Ruhsal ve Duygusal” seçeneği işaretlenecektir.

 • Engel Durumuna İlişkin Bilgiler bölümünde “Sürekli Engel Grubu” ve “Özel Durumlar” ile ilgili sorun yaşıyorsanız eğer 12. ve 13. sayfaları okuyunuz.
 • Sınav Uygulamasına İlişkin Bilgiler bölümünün doldurulmasında sorun yaşıyorsanız eğer kılavuzun 13. sayfasını okuyunuz.
 • Sınava Getirilebilecek Araç ve Gereçler bölümünde işaretlemeniz var ise kılavuzun 13. sayfasını okuyunuz.

KİMLİK/İLETİŞİM/EĞİTİM/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR :

 • Kimlik Bilgilerinde değişiklik olanlar : 17. Sayfayı
 • Ortaöğretim Bilgileri, Diğer Eğitim Bilgilerinde (ön lisans/lisans) Değişiklik Olanlar:  18. sayfayı
 • Fotoğraf Değişikliği İsteyenler: 18. Sayfayı
 • Engel Durumu Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: 18. ve 19. Sayfayı

okumaları göz atmaları gereklidir.

EKPSS, Sınav ve Tercih Sürecinde de farklı makaleler yayımlanacaktır.

BAŞVURU KILVUZU

1 YORUM