11 Aralık 2017 - Pazartesi

ÖSYM 2018 Sınav Takvimini Açıkladı. EKPSS 2018 Sınav Takvimi Belirlendi. Detaylar İçin Tıklayın.

EKPSS 2018 için Başbakan Binalı Yıldırım’dan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından açıklama. Detayları İçin Tıklayınız.

2018 EKPSS/Kura Sınav, Başvuru ve Sonuç Tarihleri

EKPSS/Kura 2018EKPSSKura
Sınav Tarihi22.04.2018
Başvuru Tarihi06.02.2018 - 21.02.201802.05.2018 -
16.05.2018
Geç Başvuru Günü13.03.2018 - 14.03.201829.05.2018 -
30.05.2018
Sonuç Açıklama Tarihi17.05.2018
1. Tercih TarihiBekleniyor...Bekleniyor...

EKPSS 2016 Sınav, Başvuru ve Sonuç Tarihleri

EKPSS 2016 Sınav, Başvuru ve Sonuç Tarihleri
Sınav Tarihi24.04.2016 Saat 10:00
EKPSS Sınav Başvuru Tarih Aralığı23.02.2016
09.03.2016
Kuraya Başvuru Tarih Aralığı03.05.2016
16.05.2016
Sonuç Açıklama Tarihi18.05.2016
1. Tercih Tarihleri13.07.2016
22.07.2016
1. Atama Tercih Sonuçları24.08.2016
2. Atama Tarihleri12-21 Temmuz 2017
2. Atama Sonuç Tarihi24 Ağustos 2017
3. Atama Tarihi3. Atama İle İlgili Resmi Bir Açıklama Olmamakla birlikte Engelli Blog olarak yeni bir atama beklemiyoruz.

2018 EKPSS Sınav Kılavuzu beklenmektedir.


Engelli Memurlara İlişkin Genel Dağılım

Engelli Memur İstihdamında Kurumsal Bazda Sayısal Görünüm

Engelli Memurların Engel Oranlarına Göre Dağılımları

Engelli Memurların Engel Gruplarına Göre Dağılımları

Engelli Memurların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları

Engelli Memurların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımları

Engelli Memurların Çalıştığı İllere Göre Dağılımı

ÖMSS / EKPSS Kura Yerleştirme Bilgileri

İstihdam Edilen Engelli Memurların Cinsiyet Dağılımı

Yıllara Göre Engelli Memur İstihdamı Tablosu

MEB Engelli Öğretmen Yerleştirme Bilgileri

Engelli Aday Başvuru Sayıları

EKPSS Nedir?

EKPSS – Engelli Kamu Personel Seçme Sınavıdır. Engellilerin devlet memurluğuna atanabilmesi için hazırlanmış özel sınav sistemidir. KPSS Sınavının engelliler için özel olarak düzenlenmiş halidir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

EKPSS - Kimler Başvuru Yapabilir?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası (7. fıkra : 657/53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…akıl hastalığıbulunmamak) hariç
diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir.
Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.

İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli:Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

 • EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.
 • Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunuveya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda;

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim
Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde EKPSS’ye başvurabileceklerdir.

“Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip olanlar, Kura’ya başvurabileceklerdir.

EKPSS’ye başvurarak sınava giren adaylar, Kuraya başvuramazlar. EKPSS’ye başvurarak sınava giren adayların Kuraya başvuruları sistem tarafından
engellenecektir. Adayların bu duruma dikkat ederek EKPSS’ye başvurmaları gerekmektedir.

EKPSS/kuraya, mezun olabilecekleri öğrenim düzeyinden başvuruda bulunan adayların, EKPSS sonucu ve kuraya göre yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi/yerleştikleri kadroya atanabilmesi için tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.

Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için (EKPSS’nin geçerlilik süresine bağlı olarak) sadece bir kez alınacaktır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak, başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince
yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.

EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat 4 okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.).

EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir

EKPSS - Başvuru İşlemleri Ne Zaman ve Nasıldır?

EKPSS ve kuraya katılmak isteyen adaylar, EKPSS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süreleri içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. (Başvursu Süreleri) (Kılavuzlar)

Adayların başvuru işlemlerine başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir

EKPSS - Çıkacak Testler ve Soru Sayıları

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı

 1. Türkçe 15
 2. Matematik 15

Genel Kültür Testi Soru Sayısı

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
 2. Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
 3. Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
 4. Türkiye Coğrafyası 5
 5. Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve
  Güncel Sosyoekonomik Konular 6

Yeni konu oluşturmak için giriş yapmalısınız.

Bir Arkadaşına Gönder