Tarihin 10 Meşhur Engellisi

Nice insanlar vardır ki, sağlam oldukları halde dünyadan hiç yaşamamış gibi ayrılırlar ve geride ne bir iz, ne bir eser, ne de bir isim bırakırlar.

Öyle insanlarda vardır ki, engelli olmalarına rağmen adını altın harfler ile tarihe yazarak yüzyıllar boyunca kendilerinden bahsettirirler. Sizlere dünyada iz bırakan 10 başarılı engelli insanı tanıtalım dedim.

1 – TİMURLENK (AKSAK TİMUR)

1336-1405 yılları arasında yaşamış olan Timurlenk Türk Moğol soyundan gelmesine rağmen tüm Asya ‘yı istila edecek kadar başarılı olmuş bir hükümdardır. Tarihe meşhur Ankara savaşı olarak geçen savaşta Yıldırım Beyazıtı esir alarak Osmanlı İmparatorluğu sarsmıştır.

Timurlenk in adındaki lenk eki aksak anlamına gelmektedir. Savaşlar sırasında ayağından ve elinden aldığı yaralar ile çolak ve topal kalmasına rağmen ülkeler feth ederek dünyada silinmez bir iz bırakmıştır.

2- ABRAHAM LİNCOLN (ABD’NİN 16. CUMHURBAŞKANI)

1809 ve 1865 yılları arasında yaşamış olan Abraham Lincoln, eller ve ayaklarının büyük olması ve vücudunda elleri ve parmaklarının orantısızlığı ayaklarının uzun ve ince olması, miyop olması yüz şeklinin Marfan Sendromu bulunduğunu göstermektedir. Gözlerinde sorun babasında ve çocuklarında da bulunmaktadır.

Lincoln siyasi hayatında ilk başta yenilgilerle başlamasına rağmen inat ederek ve azimle ABD’nin unutulmaz başkanları arasında yer almış ve ülkesinde köleliği kaldıran Başkan olarak tarihe geçmiş aynı zamanda bilge bir insan olarak vecizeleri günümüze kadar gelmiş insandır. En meşhur sözlerinden birisi şudur” çile çekmemiş insanların çok az meziyete sahip olduklarını tecrübe ettim.”

3- ROOSSEVELT (ABD’NİN 32. BAŞKANI)

Franklin Delano Roosevelt 1882 ve 1945 yılları arasında yaşamış olan ABD’nin 32. Devlet Başkanıdır. Yapı olarak güçlü beden yapısına sahip değildir.

39 yaşında iken çocuk hastalığına yakalanmış ve yürüyemez hale gelmiştir ve buna rağmen azimle çalışarak siyasi rakiplerinin kendisini engelinden dolayı siyasi malzeme yapsalar da ol bıkmadan usanmadan çalışarak 8.11.1932 tarihinde ABD’nin 32. Cumhurbaşkanı olarak tarihe iz bırakır.

Ülkesindeki kaplıcalarda şifa araması engellilerin de o kaplıcalara akın etmesine sebep olur. Kaplıcaları engellilerin faydalanacağı tesislere dönüştürerek onlara destek olur.

Engelli olmasına rağmen sağlam kişiliği sayesinde inat ve azmi ile tam 3 kere devlet başkanı olarak tarihe derin izler bırakır.

4- STEPHEN W. HAWKİNG

1942 yılında doğan Hawking Beyin Hücreleri Kainatın Gizemleri ile meşgul olan Astro Fizikçi olan Hawking ALS hastalığı tedavisi mümkün olmayan bu hastalık sayesinde evrenin sırlarını anlatan kitaplara ve bilimsel çalışmalara imza atmıştır.

Bu hastalıkta beyin sağlam kalmasına rağmen bütün vücut çöker. Genel başarıda “ Beynin sağlam ise vücudunun neresi engelli olursa olsun, başarıyı yakalarsın” genel inancı adeta Hawking de anlam bulur ve doktorların birkaç yıl ömür biçmesine rağmen elli yıla yakın zamandan beri yaşam mücadelesine bilimsel çalışmaları ile devam eden Hawking evlenmeleri ve boşanmaları ile de kamuoyunun gündemine gelmiş buna rağmen Hawking eleştirilere aldırış etmeden başarılarına devam etmiş bir çok bilimsel başarılara imza atmıştır.

5- BRAİLLE

1809 VE 1852 yılları arasında yaşamış olan Louis Braille günümüzde bile kullanılan kabartma harflerden oluşan ve Braille Alfabesi denilen alfabeyi keşfetmiş olan ve 3 yaşından bu yana görmeyen bir insan olarak tarihe derin izler bırakmıştır.

Önce öğrenci olarak, sonra öğretmen olarak Körler okullarında öğretmenlik yapan Braille aynı zamanda kitaplarda yazarak karanlık dünyasından sağlamlara ve kendisi gibi görme engellilere ışık olmuş ve ismi verilen Alfabe ile tarihe altın harfler ile isim bırakmıştır. Bugün bile körler okullarında Braille alfabesi okunmakta bu alfabe ile ülkemizde dergiler yayınlanmakta kitaplar neşredilmektedir. İnsan engelli bile olsa hem sağlamlara hem de kendi gibi engellilere rehberlik edebilir inancını topluma benimsetebilir ve yüzyıllarca isminden bahsettirebilir BRAİLLE gibi.

6- HELEN KELLER

Hem sağır hem dilsiz ve hem de kör olan Helen keller 1880 ve 1968 yılları arasında yaşamıştır ve hem kör hem sağır olmasına rağmen başarılı eserler bırakmıştır. Helen Keller kör olduğu halde sağlam insanlardan daha çok kitap okumuş ve 88 yıllık yaşamında koklayarak dokunarak hayatı anlamaya çalışmış ve 10 kitap yayınlamıştır. Hatta hayatını anlattığı kitabı ile kendisine ev bile almıştır.

İnsanlar arasında adaletsizliklere savaş açan Helen keller buna rağmen insanın üretebileceğini “Eğitim Her Engeli Aşar” inancı ile kendisi gibi kör ve sağırların eğitimle kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceğini ispatlamıştır. Hem yazmış hem konuşmuş herkese umut aşılayan konuşmaları ile destek olmuştur. Bu konuşmaları işaret dili veriyordu.

Şimdi en küçük zorluklarda mücadeleden ve gelişim gelişim yolculuğundan vazgeçen gençler Helen Keller’in hayatını ibretle okumalılar.

7- BEETHOVEN

1770 VE 1827 yılları arasında yaşayan Ludwing Van Beethoven gittikçe artan işitme engeline rağmen Müzikte bugün bile dinlenen meşhur eserler vermiştir. Sağır olmasına rağmen 9.senfonisini yazar ve bu eseri seslendirirken bile orkestrayı yönetmeye kalkar ama orkestra aslında onun yanında bulunan şefe göre 9. Senfoniyi çalar ve konseri dinleyenler Beethoven i ayakta alkışlar.

Beethoven’in hayatı bize insan isterse işitme engelli olmasına rağmen besteler yapabileceğini ve bu alanda dünyaca tanınan eserler verebileceğini göstermektedir.

8- EDİSON

1847 VE 1931 yılları arasında yaşamış olan Thomas Alva Edison bir çok buluşa imza atmasına rağmen biz onu ampulü bulan adam olarak tanırız.

İşitme engelli olması onu umutsuzluğa sürüklemez ve bu onun yalnız kalarak yeni icatları için düşünmesine ve kendini geliştirmesine sebep olur

Ampulü bulmak için 2000 deney yaptığı söylenir . Başarısız Deneylerden sonra deneyleri bırakmasını söyleyen dostlarına “Ben başarısızlığa uğramadım, 2000 tane tecrübem oldu” sözü meşhurdur ve 2500 e yakın buluşun patentini almıştır ve Gramafonun da mucidi olarak bilinir

9- BLUNKENT

İngiltere’nin ilk görme engelli içişleri bakanı olan Blunkent 1947 doğumludur ve Kamu alanında dini özgürlüklerden yana olmuş ve bakanlığı sürece bu konuda mücadele etmiştir.

Blunkent İngiltere de içişleri Bakanı olmadan önce İngiltere’nin ilk görme engelli Eğitim ve İstihdam Bakanı olur ve İçişleri Bakanı olduğu zaman aldığı radikal kararlar ile kamuoyunda zaman zaman eleştiri ve takdirler alır . 2004 yılında özel meselelerinin kamuoyunun aşırı gündeme gelmesi üzerine istifa eden Blunkent’i Blair daha sonra Çalışma ve Emeklilik Bakanı yapar.

10- LABORİT

Emmanuelle Laborit Fransız Flim akristi olup, sinemada ve tiyatroda sağır dilsiz kadın rollerini başarı ile canlandırmıştır. 1972 doğumlu olan sanatçı işaret dilini öğrenip sanata yönelerek 17 yaşından bu yana sinema filimlerinde rol almış 1997 yılında “sessizliğin ötesinde “ filminde sağır anne rolü ile ödül almıştır.22 yaşında iken otobiyagrafisini “Martının Çığlığı” adı ile kaleme almıştır.