Malul ve engellilere vergi açısından sağlanan imkanlardan biri de
Emlak Vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli vergi oranı uygulamasıdır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olan engelliler (kullanım hakkına sahip olunması hali dahil) emlak vergisi ödemeyeceklerdir.

Engelliler Bu Fırsattan Nasıl Yararlanacaklardır?

Engelliler Engelli raporu ve Tapu Aslı ile tapunun bağlı bulunduğu belediyeye müracaat etmeleri gereklidir.

Engelli kimlik kartına sahip olan engellilerden rapor talep edilmez.

 

Tapuya yeni sahip olmuş yada hiç Emlak beyanı yapmamış engelli tapu sahipleri vergi ödemeseler dahi emlak beyanı yapmak zorundadır. Beyan etmeyen tapu sahipleri vergi ödemeseler bile ceza ödemek zorunda kalırlar

Meskeninde Bizzat Oturmayan Engelli, İndirimli (Sıfır) Bina Vergisi Oranından Yararlanabilir mi?

-Evet, Evde kiracı kalabilir.

Sahip olduğu meskeninde kira geliri yıllık 3.200-TL den fazla olan ev sahibi engelli dahi olsa Kira gelir beyanı verip vergisini ödemekle yükümlüdür.r

Hisseli paya sahip olan engellilerde sahip olduğu pay 200m2 geçmeyecek şekilde indirimden faydalanabilir.

-Kişinin herhangi bir işten yada kazançtan gelir elde etmesi bu hakkı engellemez.

-Engelli kişilerin raporlarında vergi indiriminde yararlanabilmesi için herhangi bir oran şartı aranmamaktadır.

Birden Fazla Meskene Sahip Olan Engelliler İçin Emlak Vergisi Uygulaması

Birden fazla meskeni olanlar,
· Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar,
· 200 m2’yi geçen tek konuta sahip olanlar,
İndirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanamayacaklardır.

Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler
içinde vergi oranında bir indirim uygulanmayacaktır. (Yazlık gibi)

İndirimli vergi oranından yararlanan mükelleflerin, gerekli şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir. Gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle Emlak Vergisi ödemeyen engelliler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen engellilerden alınması gereken Emlak Vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

 

Kaynak :

Engelli Vergi İndirimi 2013