Siyasi Partilerin Engelliler İçin Seçim Vaatleri

1 Kasım Erken Seçimlerine yaklaşırken Siyasi Partiler Vaatlerini de sıraladı. Seçime az kala engelli vatandaşlarımızın bu partilerin vaatlerini karşılaştırma yapabilmeleri adına beyanname ve bildirilerden engelliler için olan maddeleri sıralardık.

 

Ak PartiCHPMHP

Ak Parti Seçim Bildirgesi

 • Evde bakım hizmetlerinin sosyal hizmeti de kapsayacak şekilde yeniden
  tasarlanmasını sağlayacağız.
 • Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli
  bir biçimde bırakılabilecekleri “Engelli Yaşam Merkezleri” kuracağız.
  Engelli genç ve çocukların gün içerisinde sosyal faaliyet yapabilmelerine
  imkan verecek şekilde gençlik merkezlerinde ortam oluşturacağız.
 • Engelli gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak, toplumla
  bütünleşmelerini sağlamak amacıyla gerekli fiziksel ve sosyal altyapıları
  güçlendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal alan ve hizmetleri, engelli genç
  bireylerin katılımına olanak verecek şekilde düzenleyeceğiz.
  Engellilere özel Bilgi İletişim Teknolojileri yazılım ve donanımlarının yaygınlaştırılmasını
  sağlayacağız.
 • Engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim imkânlarını artıracağız.
 • Görme ve ortopedik engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri için gerekli
  yazılım ve donanımı teşvik edeceğiz. Yaklaşık 350.000 engelli vatandaşımızın
  bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımını sağlayacağız.
 • İmar mevzuatını günün ihtiyaçlarına uygun olarak revize edeceğiz.
 • Kentsel tasarım ilkelerini ve uygulamalarını; engelli, yaşlı, hareket kısıtlılığı olanlar gibi
  özel ilgi bekleyen kesimlerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak üzere geliştireceğiz.
 • Yaşlılarımız, engellilerimiz ve çocuklarımız öncelikli olmak üzere toplumun farklı
  kesimleri için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen ve hakkaniyeti gözeten mekânsal
  planlama ve kentsel tasarım uygulamalarımızı daha da geliştireceğiz.
 • Yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ve çevrelerinin
  tasarlanmasına çalışacağız.
 • Adalet sisteminde kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik kolaylaştırıcı
  uygulamaları hayata geçireceğiz.
 • Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, özellikle kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın güvenlik hizmetlerine erişimini kolaylaştıran politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

Ak Parti Seçim Beyannamesinin Tamamını İncelemek İçin Tıklayın.

 

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Bildirgesi

 • Kamu hizmetlerinde kadın, genç ve engelli yurttaşlarımızın istihdam edilme olanaklarını artıracağız.
 • Sosyal politikalar, yoksulluğun ve eşitsizliğin tüm boyutlarını dikkate alarak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu amaçla kadınlar evde ve toplumda güçlendirilmelidir. Yoksul çocukların okul masrafları, üniversiteye hazırlık aşamasını ve üniversite eğitimini kapsayacak biçimde devlet tarafından karşılanmalıdır. Aynı hanede bulunan engellilerin, kronik hastalığı olanların ve geliri olmayan yaşlıların durumlarını ayrı ayrı gözeten sosyal destek programları geliştirilmelidir.
 • CHP Aile Sigortası Programı ile, hâlâ yapılmakta olan sosyal yardımlar, iki katına çıkartılarak AB ülkeleri ortalaması olan, GSYH’nin %2,5’i düzeyine yükseltilecektir. CHP Aile Sigortası Programı kapsamında, bebek beslenme desteği, kreş desteği, genel sağlık sigortası prim desteği, engelli desteği, yaşlı desteği, askerlik desteği, gebelik desteği, evde bakım hizmeti desteği vb. destekler sağlanacaktır.
 • Aile Sigortası : Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, kronik hastalar ve engellileri güçlendireceğiz.
 • Ayrımcılıkla Mücadele : Engelli istihdamı ve engellilerin çalışma yaşamına uyum sağlayabilmeleri için etkin politikalar geliştireceğiz.
 • Sağlık Erişim Hakkı : Aile Sigortası kapsamında, kronik hastalığı bulunan yurttaşlarımıza engelli desteği düzeyinde destek sağlayacağız.
 • Kadınlara yüklenen çocuk, hasta, yaşlı ve engelli bakım sorumluluklarını azaltacağız.
 • Gençlik politikalarının oluşturulmasında, eğitim hayatından kopmuş, çalışmak zorunda kalan, işsiz, engelli gençler gibi dezavantajlı tüm gençleri göz önünde bulunduracağız.
 • Aile Sigortası kapsamındaki engellilere, % 40 engellilik düzeyi için 400 TL, % 60 engellilik düzeyi için 600 TL yaşam aylığı bağlayacağız.
 • Bakıma muhtaç tüm engellilere bakım hizmeti vereceğiz.
 • Evde bakım aylığı alan yurttaşlarımızı sosyal koruma kapsamına alacağız.
 • Kısa ve uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız.
 • Özel beslenme ihtiyacı olan engellilerin beslenme ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.
 • Engellilerin tıbbi malzeme ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.
 • Engellilerin kamu kurumlarına yapacakları her başvuru için ayrı ayrı rapor alma çilesini bitireceğiz.
 • Herhangi bir ölçüte bakılmaksızın tüm engelli yurttaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alacağız.
 • Engellilerin rehabilitasyonunu, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerle ilgili tüm yasalara ve engellilere özel yasalara dâhil edeceğiz.
 • Zihinsel engellilerin erken tanı, tedavi ve eğitimi için özel projeler geliştirecek ve uygulayacağız.
 • Tüm engellilere koşullarına uygun, çok yönlü eğitimi eşit, nitelikli ve ücretsiz sağlayacağız.
 • Engellilerin kaynaştırıcı bir ortamda eğitim alabilmeleri için öncelikle eğitim kurumlarının fiziksel koşullarını engellilere uygun hale getireceğiz.
 • Engellilerin diğer yurttaşlarımızla birlikte eğitim alabilmesine öncelik verecek, bunun mümkün olmadığı durumlar içinse engelli okullarını destekleyecek ve bu okulların sayılarını artıracağız.
 • Zihinsel engelli ve otizmli bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını gözetecek, örgün eğitimden dışlanmalarını engelleyeceğiz.
 • Kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak 50 bin engellinin istihdam edilmesini sağlayacağız.
 • Engelli kadrolarını ve kotalarını artıracağız.
 • Engellilere yönelik etkin meslek edindirme programları geliştirecek, çalışma yaşamına uyum için rehberlik hizmeti vereceğiz.
 • Engellilerin bilgi kaynaklarına tüm yurttaşlarla eşit koşullarda erişebilmesini sağlayacağız.
 • İşverenlerin engelli istihdam etmeyi tercih etmesi için özel teşvikler geliştireceğiz.
 • Tüm iş yerlerinin fiziksel koşullarının engellilere uyumlu hale getirilmesi için destek sağlayacağız.
 • Korumalı İş Yerleri Yasası çıkararak engelli yurttaşlarımızın çalışma hakkını güvence altına alacağız.
 • Engellilerin eşit işe eşit ücret almasını güvence altına alacağız.
 • Engellilerin tüm kamu hizmetlerine ve toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde erişebilmeleri için “erişilebilirlik standartları” geliştireceğiz.
 • Tüm altyapı hizmetlerini engellilere uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz.
 • Engellilerin ulaşım hakkının güvence altına alınması için “politika takip sistemi” oluşturacağız.
 • Engellilere uygun yolcu taşıma hizmetlerini teşviklerle destekleyeceğiz.
 • Engelli rehberlik merkezleri ile engellilerin kültürel ve sosyal olanaklarını artıracağız.
 • Engelli spor kulüplerini malzeme ve tesisler açısından destekleyeceğiz.
 • Tüm okullarda engelli öğrenciler için gerekli altyapı düzenlemelerini gerçekleştireceğiz.
 • Bütün hastanelerde engelli karşılama birimi oluşturacak, işitme engelliler için tercüman bulunduracağız.
 • Engellilerin, hastanelere servis araçları ile randevulu olarak gelmesini sağlayacağız.
 • Engelliler için evde fizik tedavi olanağı sunacağız.
 • Engelli raporu alınması ve yenilenmesi sürecini kolaylaştıracağız.
 • Engelli yurttaşlarımızın sağlık hizmetlerinden ihtiyaç duydukları yer ve ölçüde ücretsiz olarak yararlanabilmelerini temin edeceğiz.
 • Yeterli sayıda spor tesisini engelliler tarafından da kullanılabilir hâle getireceğiz.
 • • TOKİ eliyle, başta engelli yurttaşlarımız olmak üzere, toplumda desteğe ihtiyacı olan tüm kesimlere sağlıklı yaşayabilecekleri konutlar inşa edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim Beyannamesinin Tamamını İncelemek İçin Tıklayın.

Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Bildirgesi

 • Engellilerin öncelikli olarak işe yerleştirilmeleri, üretime katkıda bulunmaları ve topluma kazandırılmaları sağlanacaktır.
 • Engelli çocukların öncelikle aile yanında yetiştirilmesi ve hayata hazırlanması sağlanacak ve engelli çocuğu olan muhtaç durumdaki ailelere sosyal destek ödemesi yapılacaktır.
 • Engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran araç-gereç ve ortez-protez temininde destek sağlanacak, sağlık kuruluşları engelliler için ulaşılabilir olacaktır.
 • Konutlar, yollar, kaldırımlar, trafik lambaları, geçitler, otogarlar, hava alanları, tren ve yeraltı treni istasyonları ile toplu ulaşım araçları, toplu kullanım alanları ve kamu binaları engellilerin kullanımına uygun duruma getirilecektir.
 • Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik şiddet olaylarında dava zaman aşımı kaldırılacak, harç ve benzeri mahkeme masrafları alınmayacaktır.
 • Muhtaç durumdaki engelli vatandaşlardan; 18 yaşını dolduran ve baş- kasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek düzeyde engelli olanların aylıkları 600 liraya, diğer engelli aylığı ve 18 yaş altı engelli yakı- nı aylığı ise 400 liraya yükseltilecektir.
 • Gazilere, engelli derecesine bakılmaksızın 3600 günde emekli olabilme hakkı verilecektir.
 • Kamudaki engelli kotalarının tamamına atama yapılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Beyannamesinin Tamamını İncelemek İçin Tıklayın.

02.10.2015 – Seçim sonuçları ile birlikte AKP’nin iktidar olmasının sonucu olarak vermiş olduğu vaatlerin bir sonraki seçime kadar yerine getirip getirmeyeceğinin takipçisi olacağız. Bakalım AKP İktidarı yukarıda yer alan seçim beyannamesinin ne kadarını gerçekleştirecek hep birlikte göreceğiniz. Bir sonraki seçimde hepimize yol gösterici bir kaynak olmuş olacak.