2016 EKPSS Sınavının Geçerlilik Süresi Uzatıldı

Bugün (02.02.2018) yürürlüğe giren karar ile EKPSS Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Daha önce Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı EKPSS 4 Yıl geçerlilik açıklaması resmiyet kazanmış olup ilgili yönetmelikte güncelleme yapıldı.

Buna göre;

Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan Kura ile yapılan alımlara ilişkin açıklamaya aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınır.
(3)  Kura kaydı yaptıran adaylar dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur
alımlarına başvurabilir.

Aynı yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 2 yıl ibaresi 4 yıl olarak değiştirilmiştir:

(1) EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

Yönetmeliğin 13. Maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 13- (1) (Değişik birinci cümle: 25/1/2018-2018/11227 K.) Engelli adayların memur kadrolarına
yerleştirilmelerinde EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır.
a) (Değişik: 25/1/2018-2018/11227 K.) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

İlgili yönetmeliğin 14. maddesi 5. fıkrası aşağıdaki gibi değişmiştir:

(5) (Değişik: 25/1/2018-2018/11227 K.) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre
herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamaz.

2016 EKPSS Sonuçları İle Tercih Yapılabilecek

Eklenen Geçici Madde :

(1) 2016 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

Kaynak : Resmi Gazete 02.02.2018