2019 Engelli Öğretmen Ataması – Başvuru ve Sonuç Tarihleri

GÜNCELLEME – 05.02.2018

ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İlgili atamalar gerçekleştirilmiş olup sonuçlar açıklanmıştır. Sonuçları buradan görebilirsiniz.

GÜNCELLEME – 01.02.2018

ATANACAK MEMUR SAYISI ARTTIRILDI

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk‘un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750‘ye çıkarıldı.

Kontenjan artırıldığından bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat’a ertelendi.

Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.

2016 ile 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 500 (beş yüz) kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacaktır.

Bu kapsamda yapılacak atamalar için aşağıda yer alan takvim çerçevesinde başvuru alınacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında;

 1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
 2. Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,
 3. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
 4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 5. 2016 veya 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından 50 ve daha üzeri puan almış olmak. (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır.)
 6. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 7. Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
 8. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak özel şartlar aranacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar, başvurularını https://mebbis.meb.gov.tr veya adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takvimi çerçevesinde yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim müdürlüklerine onaylattıracaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMLARINA İLİŞKİN GEREKLİ BELGELER HAKKINDA

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2016 veya 2018 yıllarında yapılan EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek; ayrıca, hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacaktır.
Ancak, ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecektir. Atamalar, adayların tercih etmiş oldukları illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri Valiliklerce belirlenecektir.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIM İŞLEMLERİ TAKVİMİ

 • İl ve alan bazlı kontenjanların ilan edilmesi : 22 Ocak 2019 | Listeye Buradan Ulaşabilirsiniz
 • Başvuruların alınması ve onaylanması : 23 – 29 Ocak 2019 | Başvuru İşlemlerini Buradan Yapabilirsiniz.
 • Atamaların yapılması : 5 Şubat 2019