Engelliler Kanunu – 5378 Sayılı Kanun

Bu makale de 07.07.2005 tarihinde yayınlanmış Engelliler Hakkındaki Kanunu GÜNCEL ve basit bir şekilde sunulmaya çalışılmıştır.

 

Birinci Bölüm

Madde 1 :
Bu kanunun amacı;
 engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.

Madde 2 :
Bu kanun
 engellileri, ailelerini, engellilere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsar.

Kanunda Yer Alan Tanımlar

Okumaya devam et "Engelliler Kanunu – 5378 Sayılı Kanun"