Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) Sağlanan Avantajlar

-%90 Engelli olanlar ile olmayan arasında ki kanun farkına dikkat ediniz.
-ÖTV istisnası olan araçlar ile olmayan araçları arasında ki farka dikkat ediniz.
-Otomatik Vitesli araçların kanunu farklıdır dikkat ediniz.

MTV Avantajından Kimler Yararlanabilir

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun istisnalara ilişkin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Engellilik Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

Okumaya devam et “Motorlu Taşıtlar Vergisinde (MTV) Sağlanan Avantajlar”